Seltsist

Eesti Meteoroloogia Selts

Eesti Meteoroloogia Selts (lühend EstMS, inglise keeles Estonian Meteorological Society) on ilmast ja kliimast huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Looduseuurijate Seltsi (Eesti LUS) põhikirja ning oma põhikirjaga vastavuses.

Selts asutati 23. märtsil 2018 Tallinnas.

Asutamiskoosolekul valiti seltsi juhatuse liikmeteks Jaak Jaagus, Marko Kaasik, Jüri Kamenik, Taimi Paljak, Ele Pedassaar-Poschlin, Piia Post (esimees), Kai Rosin ja Tarmo Tanilsoo. Juhatuse liikmete volitused kehtivad kolm aastat.

Perioodiks 2021-2024 valiti juhatus järgmises koosseisus: Piia Post (esimees), Kai Rosin, Kairo Kiitsak, Mait Sepp, Sven-Erik Enno, Helve Meitern, Ele Pedassaar, Tarmo Tanilsoo.

Seltsi liikmeks saab astuda esitades kirjaliku sooviavalduse seltsi juhatusele aadressil meteoselts [at] gmail.com

Eesti Meteoroloogia Seltsi liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses.

Alates aastast 2018  on liikmemaks 20 eurot, üliõpilastele ja pensionäridele 5 eurot.

Raha tuleks kanda Eesti Loodusuurijate Seltsi arveldusarvele:
EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS
EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES
Swedbank a/a EE10 2200 2210 4117 9863
SEB a/a EE71 1010 1020 0024 4000
Makse selgitusse tuleks lisada: Meteoseltsi toetuseks aastal [xxxx]

E-post: meteoselts [at] gmail.com