Tallinnas toimus 17.-21. septembrini Euroopa meteoroloogiliste satelliitide organisatsiooni EUMETSAT konverents

Kõige olulisem ilmaprognooside paranemise põhjus viimase kolmekümne aasta jooksul on olnud satelliitandmete kasutuselevõtt. Selle taga on olnud ka EUMETSAT, mis loodi aastal 1986, et paremini rakendada meteoroloogilist satelliitinfot liikmesmaade ilmateenistustes. Ka Eesti Riigi Ilmateenistus saab kogu oma satelliitinfo just EUMETSAT kanaleid kasutades ning seda juba alates aastast 1993, mil EUMETSAT tooteid hakkasid vahendama meile Põhjamaad. Alates aastast 2006 oli Eesti EUMETSATi assotseerunud liige ning 2013 sai Eesti täisliikmeks.

EUMETSAT korraldab iga-aastaseid Meteoroloogiasatelliitide konverentse juba üle 30 aasta, kuid selline suur rahvusvaheline konverents toimus Eestis esmakordselt. Seekordne konverents tõi kokku ligi 400 osalejat 38-st riigist. Kuulamiseks kanti ette üle 230 suulise ettekande ning vaatamiseks pandi välja 120 posterettekannet.

Meteoroloogiasatelliitide konverentsid on suunatud eeskätt satelliidiandmete kasutajatele ning mitmel korral rõhutati teadlaste ja lõppkasutajate vaheliste seoste loomise olulisust. Käsitletud teemad hõlmasid tulevikusatelliitide programmide ettevalmistusi; ilma hetkeennustust ja kõrglahtuslikke numbrilisi ilmaprognoose; atmosfäärikeemiat, kliima ja ookeanide seiret. Toimumiskohast tulenevalt olid seekord fookuses ka Läänemere ja Arktika väljakutsed.

Järgmisel aastal toimub meteoroloogiliste satelliitide konverents Bostonis ning seda korraldavad koos EUMETSAT ja Ameerika Meteoroloogiaühing ning NOAA.

Tallinnas toimuva konverentsi kaaskorraldajaks oli Keskkonnaagentuur ning konverentsi raames toimuva ekskursiooni ja Lennusadamas toimuva galaõhtusöögi korraldamiseks saadi toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist EAS-i kaudu.

Rohkem infot ja konverentsi ametlikke fotosid näeb siit:

https://www.eumetsat.int/website/home/News/ConferencesandEvents/DAT_3647214.html