Doktoritöö kaitsmine TÜ geograafiaosakonnas

19. juunil 2018 kell 10.15 kaitseb Liisi Jakobson Tartus Vanemuise 46 J.G.Granö nim. auditooriumis (327) doktoritööd “Mutual effects of wind speed, air temperature and sea ice concentration in the Arctic and their teleconnections with climate variability in the eastern Baltic Sea region” (Tuulekiiruse, õhutemperatuuri ja merejää vastastikused mõjud Arktikas ning kaugseosed kliima varieeruvusega idapoolses Läänemere regioonis) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loodusgeograafia erialal.

Juhendajad: prof Jaak Jaagus (TÜ), vanemteadur Erko Jakobson (TÜ)

Oponent: prof Joanna Wibig (Lódźi Ülikool, Poola)

Kõik huvilised on oodatud!