Seltsi üldkoosolek

Kutsume kõiki seltsi liikmeid 22. märtsil  2019 toimuvale Eesti Meteoroloogia Seltsi üldkoosolekule. Algus kell 15.00 , aadressil Tallinn Narva mnt 7a, Keskkonnaministeeriumi I korruse suur saal

Üldkoosoleku päevakord :
I. Juhatuse aastaaruanne 2018 ja selle kinnitamine II. Tegevuskava aastaks 2019, selle arutelu III. Suvine kokkutulek ning selle arutelu IV. Kohalalgatatu

Eesti Meteoroloogia Seltsi juhatus

Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgust sai Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi ametlik partner

Jaanuari alguses sõlmitud lepingu alusel sai Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgust (EÄV) Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi ametlik partnerorganisatsioon. Eesti poolelt allkirjastas lepingu Eesti Looduseuurijate Seltsi president Urmas Kõljalg, kuna EÄV kuulub Eesti Meteoroloogia Seltsi, mis omakorda tegutseb Eesti Looduseuurijate Seltsi alluvuses. Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi poolseks allkirjastajaks oli organisatsiooni asedirektori esindaja Thomas M. E. Schreiner.

Euroopa Ohtlike Tormide Laboratoorium ESSL (inglise k European Severe Storms Laboratory) on rahvusvaheline mittetulunduslik teadusorganisatsioon, mille eesmärgiks on koguda andmeid Euroopas esinevate ohtlike ilmanähtuste ja nende kahjustuste kohta ning neid teaduslikult uurida. Organisatsioon ühendab oma ala tippteadlasi, teadusasutusi ja vabatahtlikest vaatlejatest koosnevaid võrgustikke üle Euroopa. Korraldatakse ohtlike ilmanähtuste ja nende prognoosimise teemalisi koolitusi ja kursusi, samuti iga kahe aasta tagant toimuvad Euroopa ohtlike tormide konverentsi. Inglise keelt valdavad huvilised võivad Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumi kohta lähemalt lugeda ESSL-i kodulehelt.

Ilmateenistuste ja vabatahtlike organisatsioonide abil kogutud andmeid hoitakse Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasis ESWD (inglise k European Severe Weather Database). Hetke seisuga on ESSL-i partneriteks Saksamaa, Austria, Tšehhi, Soome, Slovakkia, Rumeenia, Horvaatia ja Serbia ilmateenistused. EÄV tüüpi vabatahtlikke vaatlejaid koondavad partnerorganisatsioonid tegutsevad aga Poolas, Tšehhis, Hispaanias, Itaalias, Austrias, Horvaatias ja Saksamaal.

Ametlik partnerlus ESSL-iga annab võimaluse Eestis kogutud ohtlike ilmanähtuste andmete senisest kiiremaks ja efektiivsemaks edastamiseks Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasi. Selle võimaluse realiseerimine eeldab veel mõningast tööd. Eeskätt on vaja luua arvutiprogrammid, mis EÄV andmebaasi laekuvad vaatlused ESWD formaati ümber konverteeriks. Lõppeesmärgiks on EÄV vaatluste võimalikult kiire ja automaatne edastamine ESWD andmebaasi.

Äikese- ja tormivaatlejate töös liitumine ESSL-ga mingeid otseseid muudatusi kaasa ei too. Jätkuvalt on oodatud andmed kõigi Eestis esinevate ohtlike ilmanähtuste ja nende kahjustuste kohta. Kõik Eestist laekuvad vaatused säilitatakse lisaks ESWD-sse saatmisele jätkuvalt ka EÄV andmebaasis, kus need on arhiivi vahendusel nähtavad ja uuringuteks kättesaadavad kõigile vaatlejatele, teadlastele ning teistele huvilistele.

 

Sven-Erik Enno,
EÄV peakoordinaator

Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrk liideti Eesti Meteoroloogia Seltsiga

Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrk liideti Eesti Meteoroloogia Seltsiga 1. novembril 2018 toimunud  seltsi juhatuse koosoleku otsusega.

Ühinemine Eesti Meteoroloogia Seltsiga annab Eesti Äikese- ja Tormivaatlejate Võrgule seni puudunud ametliku staatuse. See võimaldab laiendada koostööd näiteks Riigi Ilmateenistuse ja Euroopa Ohtlike Tormide Laboratooriumiga (ESSL). Viimase ametlikuks partneriks saamise läbirääkimised on jõudnud lõppfaasi. Eestist kogutud ohtlike ilmanähtuste andmed hakkavad senisest kiiremini ja efektiivsemalt jõudma Euroopa Ohtlike Ilmanähtuste Andmebaasi (ESWD).

Seminar “Satelliidid ja droonid põllumeeste teenistuses” 3. okt 2018 Tõraveres

3. oktoobril 2018 kell 10-16 toimub kaugseire infopäev “Satelliidid ja droonid põllumeeste teenistuses”.

Infopäeval annavad erinevad asutused ülevaate satelliitide ja droonide kasutamisest ja rakendustest põllumajanduses. Oma kogemusi täppispõllunduse rakenduste kasutajana jagab Parim taimekasvataja 2017 tiitli saanud Madis Ajaots.

Siit leiate täpsema ajakava:

https://kosmos.ut.ee/et/observatooriumist/kaugseire-infopaev-satelliidid-droonid-pollumeeste-teenistuses

Midagi on ikka ilmast ka.

Koraldaja on TÜ Tartu observatoorium

Infopäev toimub INTERREG Läänemere piirkonna projekti BalticSatApps raames. Infopäeva toetab EL Euroopa Regionaalarengu fond.

Tallinnas toimus 17.-21. septembrini Euroopa meteoroloogiliste satelliitide organisatsiooni EUMETSAT konverents

Kõige olulisem ilmaprognooside paranemise põhjus viimase kolmekümne aasta jooksul on olnud satelliitandmete kasutuselevõtt. Selle taga on olnud ka EUMETSAT, mis loodi aastal 1986, et paremini rakendada meteoroloogilist satelliitinfot liikmesmaade ilmateenistustes. Ka Eesti Riigi Ilmateenistus saab kogu oma satelliitinfo just EUMETSAT kanaleid kasutades ning seda juba alates aastast 1993, mil EUMETSAT tooteid hakkasid vahendama meile Põhjamaad. Alates aastast 2006 oli Eesti EUMETSATi assotseerunud liige ning 2013 sai Eesti täisliikmeks.

EUMETSAT korraldab iga-aastaseid Meteoroloogiasatelliitide konverentse juba üle 30 aasta, kuid selline suur rahvusvaheline konverents toimus Eestis esmakordselt. Seekordne konverents tõi kokku ligi 400 osalejat 38-st riigist. Kuulamiseks kanti ette üle 230 suulise ettekande ning vaatamiseks pandi välja 120 posterettekannet.

Meteoroloogiasatelliitide konverentsid on suunatud eeskätt satelliidiandmete kasutajatele ning mitmel korral rõhutati teadlaste ja lõppkasutajate vaheliste seoste loomise olulisust. Käsitletud teemad hõlmasid tulevikusatelliitide programmide ettevalmistusi; ilma hetkeennustust ja kõrglahtuslikke numbrilisi ilmaprognoose; atmosfäärikeemiat, kliima ja ookeanide seiret. Toimumiskohast tulenevalt olid seekord fookuses ka Läänemere ja Arktika väljakutsed.

Järgmisel aastal toimub meteoroloogiliste satelliitide konverents Bostonis ning seda korraldavad koos EUMETSAT ja Ameerika Meteoroloogiaühing ning NOAA.

Tallinnas toimuva konverentsi kaaskorraldajaks oli Keskkonnaagentuur ning konverentsi raames toimuva ekskursiooni ja Lennusadamas toimuva galaõhtusöögi korraldamiseks saadi toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist EAS-i kaudu.

Rohkem infot ja konverentsi ametlikke fotosid näeb siit:

https://www.eumetsat.int/website/home/News/ConferencesandEvents/DAT_3647214.html

Ilmahuviliste ja äikesevaatlejate kokkutulek Pärnumaal 28. juulil 2018

9. ilmahuviliste ja äikesevaatlejate kokkutulek toimub ajaloolise Mihkli tammiku lähistel Pärnumaal Põlde talus (Mihkli küla, Lääneranna vald, Pärnumaa)

28. juuli 2018 kell 12

Külalisi võõrustab Ilmar Tiismaa, kes korraldas ka esimese üle-eestilise ilmahuviliste kokkutuleku, millest on saanud igasuvine traditsioon.

Plaanis on erinevad ettekanded ning arutelu Meteoroloogia Seltsi tegevuste üle. Soovijatel võimalik külastada Mihkli looduskaitseala.

Oodatud on ka osalejatepoolsed posterid (soovitavalt A1 või A2 formaadis).

Kohapeal on organiseeritud kerge kehakinnitus. Võõrustaja kulude katteks on oodatud rahaline annetus.

Kohaletulijatel on võimalik astuda Meteoroloogia Seltsi liikmeks ning tasuda liikmemaksu.

Kõigil huvilistel palume oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 20. juuliks läbi registreerimisvormi https://goo.gl/forms/enSTv5tGOCS8yxGu1 või helistades tel 555 45 097.

EESTI METEOROLOOGIA SELTS

Küsimuste korral pöörduge: Kai Rosin, tel 555 45 097

 

Posterid ja lühiettekanded:

Rahvatarkus ilmaennustuses Ilmar Tiismaa

Ilma prognoosimisest ja hoiatustest Merike Merilain

Eesti põuasuse muutustest Jaak Jaagus

Metsa-, maastiku ja muudest tulekahjudest Ain Kallis

Käesoleva aasta ilmastikust ja selle mõjust taimedele Laine Keppart

Pärnumaa mikrokliima uurimise ja laialdase ilmavaatlusvõrgu loomise algusest möödub tänavu 50 aastat Helle Raudsepp

Mõõteriistad harrastajatele Miina Krabbi

Tuhapilved Läänemere piirkonnas Aleksei Vaštšenko

Doktoritöö kaitsmine TÜ geograafiaosakonnas

19. juunil 2018 kell 10.15 kaitseb Liisi Jakobson Tartus Vanemuise 46 J.G.Granö nim. auditooriumis (327) doktoritööd “Mutual effects of wind speed, air temperature and sea ice concentration in the Arctic and their teleconnections with climate variability in the eastern Baltic Sea region” (Tuulekiiruse, õhutemperatuuri ja merejää vastastikused mõjud Arktikas ning kaugseosed kliima varieeruvusega idapoolses Läänemere regioonis) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loodusgeograafia erialal.

Juhendajad: prof Jaak Jaagus (TÜ), vanemteadur Erko Jakobson (TÜ)

Oponent: prof Joanna Wibig (Lódźi Ülikool, Poola)

Kõik huvilised on oodatud!