Seminar “Satelliidid ja droonid põllumeeste teenistuses” 3. okt 2018 Tõraveres

3. oktoobril 2018 kell 10-16 toimub kaugseire infopäev “Satelliidid ja droonid põllumeeste teenistuses”.

Infopäeval annavad erinevad asutused ülevaate satelliitide ja droonide kasutamisest ja rakendustest põllumajanduses. Oma kogemusi täppispõllunduse rakenduste kasutajana jagab Parim taimekasvataja 2017 tiitli saanud Madis Ajaots.

Siit leiate täpsema ajakava:

https://kosmos.ut.ee/et/observatooriumist/kaugseire-infopaev-satelliidid-droonid-pollumeeste-teenistuses

Midagi on ikka ilmast ka.

Koraldaja on TÜ Tartu observatoorium

Infopäev toimub INTERREG Läänemere piirkonna projekti BalticSatApps raames. Infopäeva toetab EL Euroopa Regionaalarengu fond.

Tallinnas toimus 17.-21. septembrini Euroopa meteoroloogiliste satelliitide organisatsiooni EUMETSAT konverents

Kõige olulisem ilmaprognooside paranemise põhjus viimase kolmekümne aasta jooksul on olnud satelliitandmete kasutuselevõtt. Selle taga on olnud ka EUMETSAT, mis loodi aastal 1986, et paremini rakendada meteoroloogilist satelliitinfot liikmesmaade ilmateenistustes. Ka Eesti Riigi Ilmateenistus saab kogu oma satelliitinfo just EUMETSAT kanaleid kasutades ning seda juba alates aastast 1993, mil EUMETSAT tooteid hakkasid vahendama meile Põhjamaad. Alates aastast 2006 oli Eesti EUMETSATi assotseerunud liige ning 2013 sai Eesti täisliikmeks.

EUMETSAT korraldab iga-aastaseid Meteoroloogiasatelliitide konverentse juba üle 30 aasta, kuid selline suur rahvusvaheline konverents toimus Eestis esmakordselt. Seekordne konverents tõi kokku ligi 400 osalejat 38-st riigist. Kuulamiseks kanti ette üle 230 suulise ettekande ning vaatamiseks pandi välja 120 posterettekannet.

Meteoroloogiasatelliitide konverentsid on suunatud eeskätt satelliidiandmete kasutajatele ning mitmel korral rõhutati teadlaste ja lõppkasutajate vaheliste seoste loomise olulisust. Käsitletud teemad hõlmasid tulevikusatelliitide programmide ettevalmistusi; ilma hetkeennustust ja kõrglahtuslikke numbrilisi ilmaprognoose; atmosfäärikeemiat, kliima ja ookeanide seiret. Toimumiskohast tulenevalt olid seekord fookuses ka Läänemere ja Arktika väljakutsed.

Järgmisel aastal toimub meteoroloogiliste satelliitide konverents Bostonis ning seda korraldavad koos EUMETSAT ja Ameerika Meteoroloogiaühing ning NOAA.

Tallinnas toimuva konverentsi kaaskorraldajaks oli Keskkonnaagentuur ning konverentsi raames toimuva ekskursiooni ja Lennusadamas toimuva galaõhtusöögi korraldamiseks saadi toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist EAS-i kaudu.

Rohkem infot ja konverentsi ametlikke fotosid näeb siit:

https://www.eumetsat.int/website/home/News/ConferencesandEvents/DAT_3647214.html

Ilmahuviliste ja äikesevaatlejate kokkutulek Pärnumaal 28. juulil 2018

9. ilmahuviliste ja äikesevaatlejate kokkutulek toimub ajaloolise Mihkli tammiku lähistel Pärnumaal Põlde talus (Mihkli küla, Lääneranna vald, Pärnumaa)

28. juuli 2018 kell 12

Külalisi võõrustab Ilmar Tiismaa, kes korraldas ka esimese üle-eestilise ilmahuviliste kokkutuleku, millest on saanud igasuvine traditsioon.

Plaanis on erinevad ettekanded ning arutelu Meteoroloogia Seltsi tegevuste üle. Soovijatel võimalik külastada Mihkli looduskaitseala.

Oodatud on ka osalejatepoolsed posterid (soovitavalt A1 või A2 formaadis).

Kohapeal on organiseeritud kerge kehakinnitus. Võõrustaja kulude katteks on oodatud rahaline annetus.

Kohaletulijatel on võimalik astuda Meteoroloogia Seltsi liikmeks ning tasuda liikmemaksu.

Kõigil huvilistel palume oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 20. juuliks läbi registreerimisvormi https://goo.gl/forms/enSTv5tGOCS8yxGu1 või helistades tel 555 45 097.

EESTI METEOROLOOGIA SELTS

Küsimuste korral pöörduge: Kai Rosin, tel 555 45 097

 

Posterid ja lühiettekanded:

Rahvatarkus ilmaennustuses Ilmar Tiismaa

Ilma prognoosimisest ja hoiatustest Merike Merilain

Eesti põuasuse muutustest Jaak Jaagus

Metsa-, maastiku ja muudest tulekahjudest Ain Kallis

Käesoleva aasta ilmastikust ja selle mõjust taimedele Laine Keppart

Pärnumaa mikrokliima uurimise ja laialdase ilmavaatlusvõrgu loomise algusest möödub tänavu 50 aastat Helle Raudsepp

Mõõteriistad harrastajatele Miina Krabbi

Tuhapilved Läänemere piirkonnas Aleksei Vaštšenko

Doktoritöö kaitsmine TÜ geograafiaosakonnas

19. juunil 2018 kell 10.15 kaitseb Liisi Jakobson Tartus Vanemuise 46 J.G.Granö nim. auditooriumis (327) doktoritööd “Mutual effects of wind speed, air temperature and sea ice concentration in the Arctic and their teleconnections with climate variability in the eastern Baltic Sea region” (Tuulekiiruse, õhutemperatuuri ja merejää vastastikused mõjud Arktikas ning kaugseosed kliima varieeruvusega idapoolses Läänemere regioonis) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loodusgeograafia erialal.

Juhendajad: prof Jaak Jaagus (TÜ), vanemteadur Erko Jakobson (TÜ)

Oponent: prof Joanna Wibig (Lódźi Ülikool, Poola)

Kõik huvilised on oodatud!